به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ قدرت الله نوروزی در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر گفت: شهرداری ها قرار است مستمر و دائمی خدمت رسانی کنند این بدان معنا است که شهرداری تعطیلی بردار نیست و خدمت همیشه پی در پی در حال انجام است و باید همه لوازم و امکانات محیا باشد تا این چرخ در همه لحظات بچرخد.

وی افزود: طبیعی است که خود شهرداری به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد و نیازمند همکاری همه نهادها است، همین انتظار را ما از همه نهاد های نظارتی و دستگاه های که به خدمت عمومی مرتبط هستند تقاضا داریم.

شهردار اصفهان ادامه داد: وقتی خدمتی متوقف می شود ناگهان همه برایشان سوال می شود که چرا؟ عدالت مر قانون را اجرایی می کند و عدالت به دنبال اجرای قانون است، انصاف همچون چوبدستی به کمک عدالت می آید و همانند یک سوهان زبری ها رو می گیرد.

نوروزی تصریح کرد: گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که جمع کردن آن کار سختی است که می توان با راهکار مناسب و با دیدن همه جوانب اعمال قانون و حاکمیت کرد و ابزاری برای خدمت بیشتر دانست.

وی تاکید کرد: همکاری ما با دادگاه ها و دادستان خیلی خوب است، اما گاهی سوال پیش می آید که آنجا که مدعی‌العموم می تواند محکم وارد شود تا برخی از افراد از تشویش و ضربه زدن دور شوند، هر جرمی که رخ می دهد شاکی خصوصی می تواند شکایت کند، اما برخی از جرائم بدون شاکی هم می‌تواند مدعی العموم وارد شود.

شهردار اصفهان گفت: استدعا داریم فضا و شرایط به گونه ای فراهم باشد که مدیران در همه دستگاه ها آرام به فعالیت بپردازند، اما اینکه باید با فساد برخورد شود و دست کج باید تصحیح شود را موافقیم و ما آمادگی کامل داریم تا هرکجا که تصور می شود همکاری کنیم.

نوروزی تاکید کرد: بی تفاوتی اگر وجود داشته باشد افکار عمومی می‌گوید چه شده که عده ای هرچه می‌خواهند می گویند و کسی چیزی نمی گوید و نکند این افراد پناه گاهی دارند که اینگونه راحت پیش می روند، هیچ آدم سمی نباید اجازه داشته باشد که زهر بزند به آنجایی که فعالیت در حال انجام است، این توقع جامعه است.

وی اظهار کرد: هرکجا لغزشی بود باید دستگاه های نظارتی قوی وارد شوند، این مهم کار دستگاه امنیتی و قضایی است نه افرادی که در قبال جایی احساس مسئولیت نمی کنند. 

شهردار اصفهان ادامه داد: امیدوارم بتوانیم زمینه ای فراهم شود که در نهایت رضایت مردم حاصل شود، تضمین امنیت، صلح و آرامش و افزایش کیفیت زندگی، اگر شهرداری درست خدمت کند و مردم احساس راحتی و راضی باشند قطعا بخشی از پدافند غیر عامل به کار نمی آید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: