به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛  مهندس احمدرضا صادقی به اقدامات شاخص انجام شده در حفظ و حراست رودخانه زاینده رود پرداخت و گفت:  از آبان ماه گذشته تاکنون، در جهت حفظ و حراست از رودخانه زاینده رود، تاکنون بیش از 30 عدد ادوات تخلیه نخاله شناسایی و ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه گشت های حفاظت در امتداد رودخانه زاینده رود در سه شیفت کاری به شناسایی و توقیف ادوات تخلیه ،برداشت آب و پساب اقدام کردند، افزود:  ادوات تخلیه نخاله که در امتداد رودخانه زاینده رود از روستای چم طاق تا تالاب بین المللی گاوخونی اقدام می کردند، توسط یگان حفاظت رودخانه شناسایی و توقیف شد که این تخلفات نسبت به سنوات گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای با بیان اینکه متخلفانی که نسبت به پاکسازی محل از نخاله اقدام نکردند، به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: در هشت ماه گذشته بیش از 50 عدد ادوات برداشت آب و پساب از رودخانه زاینده رود شناسایی و توقیف شد و با صورتجلسه به حراست انبار سد رودشتین تحویل داده شد.

وی ضمن تشکر از همکاری انتظامی استان اصفهان در شناسایی و توقیف ادوات غیرمجاز در بستر رودخانه زاینده رود تصریح کرد: از آنجا که برداشت آب و پساب از رودخانه زاینده رود و تخلیه نخاله حکم قضایی دارد و همچنین تخلیه نخاله و پسماند با بهداشت و سلامت جامعه پیوند مستقیم دارد لازم است افراد از این اقدام جلوگیری کنند.

صادقی به آمار تفکیک شده تخلفات در تخلیه نخاله هم اشاره ای کرد و افزود: بیشترین موارد شناسایی شده در تخلیه نخاله به مناطق شرق استان اصفهان اختصاص دارد و پس از آن شهرستان فلاورجان و در مقیاس محدودتر در منطقه مبارکه و لنجان این تخلف انجام شده است.

وی بیشترین تخلف ادوات برداشت آب و پساب را هم مربوط به مناطق شرق استان اصفهان اعلام کرد و گفت: شهرستان های مبارکه و لنجان و فلاورجان در جایگاه های بعدی این تخلف قرار دارند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: