به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۱۰۱ در وضعیت سالم ثبت شد.

شاخص کیفی هوا در نخستین ساعات امروز با میانگین ۹۵ در وضعیت سالم قرار گرفت.

بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۱۲، خیابان استانداری روی عدد ۸۴، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۲۳، خیابان پروین روی عدد ۱۰۴ و خیابان رودکی روی عدد ۸۹ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در شهر نجف آباد با میانگین ۱۰۰، مبارکه با میانگین ۶۰، کاشان با میانگین ۸۱ و شاهین شهر با میانگین ۷۱ در وضعیت سالم و در خمینی شهر با میانگین ۱۰۵ ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاه‌های پایش شهرستان‌ها در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: