به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ حسن ساسانی با اشاره به افزایش خروجی سد زاینده رود، گفت: با توجه به جلسه نهم تیر ماه در وزارت نیرو با حضور استاندار اصفهان و متعاقب آن جلسه دهم تیرماه  ۹۹ سازگاری با  کم آبی استان  مقرر شد برای کشت تابستانه ضمن رعایت ملاحظات و تعهدات مربوطه و همچنین رعایت خطوط قرمز آب شرب از بامداد روز یازدهم خروجی آب سد  زاینده رود افزایش یابد.

وی با اشاره به آمار سد زاینده رود در دهم تیرماه گفت: حجم سد زاینده رود ۶۳۲ میلیون مترمکعب است و ورودی به سد ۴۵ مترمکعب برثانیه  خروجی از سد هم ۶۸ مترمکعب برثانیه است

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: