به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ در این نشست عیسی کلانتری، با بیان اینکه تمام استانداردهای مجوزهای زیست محیطی، از جمله مجوز طرح های انتقال آب، در قالب توسعه پایدار کشور، دیده و صادر می شود، افزود: ما نباید با تصمیم گیری های اشتباه و صدور برخی از مجوزها منابع تجدید پذیر را به منابع تجدیدناپذیر تبدیل کنیم.

کلانتری با اشاره به طرح‌های انتقال آب یادآور شد: طبق قانون، وزارت نیرو تخصیص دهنده آب در کشور است و وظیفه این وزارتخانه، حفظ پایداری منابع آب سطحی و زیرزمینی است.

وی اضافه کرد: البته موضع دولت هم موافقت با انتقال آب، برای مصارف شرب و بهداشتی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: