به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ عبور از چراغ قرمز موتور سوار   بدون کلاه ایمنی و برخورد سر وی به جدول در تقاطع کاوه- بهارستان حادثه آفرید.

عدم توجه راننده خودرو به چراغ قرمز  برخورد با خودرو جلویی در میدان ارتش باعث واژگونی خودرو شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: