به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ فروغ مرتضایی‌نژاد اظهار کرد: شورای سازمان پارک‌ها و فــضـای سبز با حضور اعضای شورای شــــهــر، اعضای هیئت‌مدیــره و متـخـصـصـان حــوزه فــضــای ســبـز، همچنین شهردار اصفهان به‌عنوان رئیس شورا برگزار شد.

وی افزود: از مـهـم‌تــریــن موضوع‌هـای مــطــرح‌شــده در ایـــن شـــورا، احـداث پارک‌های محلی با توجه به کمبود فضای سبز محله‌ای در شهر اصفهان نسبت به استانداردهای شهری بود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان بابیان اینکه در شهر اصفهان نسبت ایجاد پارک‌های محله‌ای و کوچک‌مقیاس در مقایسه با پارک‌های شهری و بزرگ‌مقیاس کمتر است، تصریح کرد: در این راستا سازمان پارک‌ها پارامترهای مختلفی را برای ایجاد پارک‌های محله‌ای بررسی کرده که ازجمله آن‌ها ایجاد عدالت اجتماعی، مدیریت بحران، تعدیل جزایر حرارتی، فیلترهای آلودگی و دسترسی به منابع آب، خاک و درصد کاربری‌های سازگار و ناسازگار است.

مرتضایی‌نژاد ادامه داد: همچنین سازمان پارک‌ها روی ۱۸ آیتم بررسی کرده و شاخص و امتیازی بین یک تا ۱۵ در ایجاد پارک‌ها در نظر گرفته که این شاخص‌ها شامـل آب، خاک، قیمت زمــیـن، کـاربـری‌هـای ناسازگار، خطرپذیری، زلزله، پذیرا بودن جمعیت، سرانه، تعداد فضاهای سبز پارک‌گونه، حـجـم تـرافـیـک شـخصــی و عـمومـی، آلودگی صوتی، ساختار ســه‌بـعـدی و سطوح سخت است.

وی بابیان ایــنـکـه لزوم ایجاد و توسعه پارک‌های محله‌ای در شهر اصفهان مورد تأکید شورای سازمان پارک‌ها و فضای سبز قرار گرفت، گفت: آمارها نشان می‌دهد که در سال۹۷ برای ایجاد پارک‌های محله‌ای ۷۹هزار مترمربع هدف‌گذاری شده که ۱۲هزار و ۶۹۰ مترمربع آن انجام شده، درحالی‌که تأکیدهای سازمان پارک‌ها اضافه شدن سه برابری پارک‌های محلی در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: