با شیوع ویروس کویید۱۹ در کشور بیمارستان خورشید اصفهان مرکز پذیرش بیمارانی که درگیر این بیماری هستند شد. زهرا و سلمان پرستاران بخش icu بیمارستان خورشید اصفهان هستند که با وجود سختی ها، مشکلات و جنگندگی برای نجات جان هموطنان خود مراسم خواستگاری، نامزدی و جشن عقد خود را بعد از مرخصی یک شیفت شب برگزار کردند و ثابت کردند انسانها با امید زندگی می کنند.

لینک کوتاه خبر