به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ رحیم محمدی با اشاره به اهمیت مشارکت جامعه جهت اثربخشی فعالیت های حوزه مدیریت پسماند، اظهار کرد: مهم ترین عامل در بحث مشارکت شهروندی، توسعه فرهنگی است و با توجه به اقدامات صورت گرفته برای آشنایی مردم با تفکیک از مبدأ و مدیریت پسماند، فرصت مناسبی برای شهرداری فراهم شده تا گام های بعدی آموزش را بر اساس این نگاه فرهنگی ادامه بدهد و با همین روند هم ما نگرش شهروندان را نسبت به پسماند در مسیر درست و واقع بینانه قرار می دهیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به تولیداتی که برای بهبود این نگاه فرهنگی تهیه شده، توضیح داد: در این زمینه هم تولیدات متنوعی به صورت مکتوب و دیجیتال برای رده های سنی و گروه های مخاطب مختلف آماده شده و در عین حال نیز نسبت به آموزش چهره به چهره در قالب برنامه های آموزشی و کارگاهی هم ورود پیدا می کنیم و نکات لازم به صورت مستقیم آموزش داده می شوند.

وی با تأکید بر اینکه لازم است کیفیت برنامه ریزی ها به طور مستمر بهبود یابد، بیان کرد: در حال حاضر محصولات متنوعی برای مخاطبان گوناگون تهیه شده که از آن جمله می توان به کتاب های کودک، کتاب های طنز مصور و رنگ آمیزی، مجموعه پوسترهای اینفوگرافیک و پازل های آموزشی اشاره کرد و در ادامه با برنامه مدون توزیع، آموزش ها را گسترش خواهیم داد.

محمدی افزود: علاوه بر این پروژه بزرگ توزیع جعبه های ایمن و در ادامه استمرار همکاری با ایستگاه های بازیافت جهت تحویل جزء ویژه پسماندهای خانگی نیز از جمله پروژه های ماست که در مجموع این زیرساخت ها و اقدامات منجر به ارتقای مشارکت مردم در بحث تفکیک از مبدأ شده و اکنون به نظر می رسد زمان جلب مشارکت شهروندان در سه حوزه دیگر شامل اجتناب و کاهش و استفاده مجدد فرا رسیده است.

به اعتقاد مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهراری اصفهان، اگر این مراحل به خوبی انجام شود، راندمان عملکرد سازمان نیز بهبود خواهد یافت وشهر پاک تر و ایمن تر و محیط زیست مناسب تری برای همه موجودات فراهم می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: