به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ معاون فن آوری های مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور با حضور دراداره کل امورمالیاتی استان اصفهان ضمن تشریح اقدامات سازمان در راستای استفاده از فن آوریهای نوین در تحقق دولت الکترونیک برمبنای اطلاعات صحیح فعالان اقتصادی گفت: نگاه به سازمان امورمالیاتی از داخل وبیرون سازمان تغییر پیداکرده ولازم است سازمان مدرن وهوشمند مالیاتی کشور زیرساخت های شبکه ای ونرم افزاری فعال داشته باشد.

معاون فن آوری مالیاتی سازمان امورمالیاتی بااشاره به تغییرات بوجود آمده درسازمان درراستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات افزود: ساختار IT درسازمان امورمالیاتی می بایست بهبود یابد که امیدواریم این اتفاق به زودی موجب تحقق سازمان امورمالیاتی هوشمند گردد دراین جلسه که با حضور مدیرکل امورمالیاتی استان ومجموعه معاونت فن آوری امورمالیاتی استان اصفهان برگزار شد.

مهدلو بااشاره به جایگاه فن آوری در سازمان امورمالیاتی گفت: ایجاد فضای فن آوری نوین وقدرتمند میتواند موجبات مدیریت جدی تر درسازمان را بوجود آورد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با توجه به فضای خدمت رسانی ایجاد شده درمعاونت فن آوری بسیار دارای اهمیت است که استفاده اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان از فضای ایجاد شده در زمینه برخورد با فرار مالیاتی بسیاردارای اهمیت است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: