به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت:  بر اساس آمار ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی استان طی هفته های اول و دوم مردادماه 99افزایش دما در حدود 2.4 درجه سانتی گراد در دمای کمینه و بیشینه نسبت به مقدار بلند مدت در سطح استان ایجاد گردیده است.

وی ادامه داد: بررسی خروجی مدل و الگوهای هواشناسی نشان می دهد که طی دهه آخر مردادماه تا دهه اول شهریورماه 99با تقویت مجددا الگوهای گرم تابستانه و تقویت جریانات فرونشینی در استان  مواجه خواهیم بود. این موضوع سبب افزایش دما درطی این مدت نسبت به تابستان گذشته 98 و همچنین مقدار بلند مدت بین 2 تا بیش از 3 درجه خواهد شد.

خورشیدی افزود: این افزایش دما می تواند سبب افزایش قابل توجه مصرف آب و برق در سطح استان بویژه در نیمه شرقی و مرکزی و مناطق با اقلیم گرم گردد . لذا تمهیدات لازم در جهت مصرف بهینه آب و برق در کلیه بخش ها و مدیریت حامل های انرژی توصیه می گردد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: