به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، صبح امروز (یکشنبه) نصیر ملت در یکصد و سی و هفتمین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: تذکر اولم در رابطه با زمان ارائه تفریغ بودجه از سوی شهرداری به شورا است. باتوجه به نامه مورخ ۰۹/‌۰۲/‌۹۹‬ وزیر کشور، با عنایت به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، موعد تحویل تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری‌ها به شوراهای اسلامی شهر تا ۱۵ تیر ماه و رسیدگی و تصویب آن توسط شوراهای اسلامی شهر تا ۱۵ مرداد ماه سال جاری تمدید شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که مطابق سنوات گذشته، تاکنون تفریغ بودجه سال ۹۸ به شورا ارائه نشده و چنانچه همچون تفریغ سال ۹۷، در ماه‌های پایانی سال به شورا ارائه شود به دلیل همزمانی با بررسی اصلاح بودجه سال ۹۹ و نیز بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ و شلوغی ماه‌های پایانی، عملاً احتمال آن می‌رود که بررسی تفریغ بودجه سال ۹۸ به سال ۱۴۰۰ شود، اتفاقی که برای تفریغ سال ۹۷ رخ داده موجب شد که تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری … به تصویب شورای شهر نرسیده باشد. لذا لازم است که شهرداری در راستای عمل به بخشنامه مذکور و رعایت نظم زمانی، تمهیدات لازم جهت ارائه هرچه سریع‌تر تفریغ بودجه سال ۹۸ به شورا را اتخاذ نماید.

وی افزود: تذکر دیگر در رابطه با اطلاعات مورد نیاز شورا می‌باشد که عملاً مشاهده می‌گردد بعضاً امر اطلاعات دهی به صورت ناقص و یا با تأخیر فراوان از سوی مجموعه شهرداری انجام می‌پذیرد، به عنوان نمونه در جلسه مورخ ۰۶/‌۰۵/‌۹۹‬ کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری که به بررسی تفریغ بودجه مناطق شهرداری با حضور مدیران مناطق اختصاص داشت، مقرر گردید هر یک از مناطق شهرداری، ریز درآمدهای غیرنقد خود را به کمیسیون ارسال نمایند.

وی اظهار داشت: این درحالی است که با گذشت این مدت و علی رغم پیگیری‌های انجام شده، پنج منطقه هنوز ریز درآمدهای غیرنقد خود را ارسال نکرده‌اند که لازم است در این خصوص تذکر لازم از سوی شهردار محترم به مدیران مناطق داده شود که در صورت نیاز، اسامی این مناطق در اختیار شهردار قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی، گردشگری و حقوقی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: مورد دیگری که لازم است بدان اشاره شود باتوجه به اینکه تفریغ بودجه سازمان‌های شهرداری در حال رسیدگی و تصویب در قسمت مدیریت‌ها و آماده سازی برای ارسال به شورای اسلامی شهر است، درخصوص مغایرت‌های موجود در بودجه شهرداری با بودجه سازمان‌های وابسته می‌باشد که این موضوع در گزارش حسابرس مستقل پیرامون تفریغ بودجه و صورت‌های مالی سال ۹۷ شهرداری و نیز گزارش‌های سال‌های قبل حسابرسی مستقل، مشهود می‌باشد.

ملت افزود: لازم است شهرداری در راستای ایجاد شفافیت تمهیدات لازم را در خصوص حذف این مغایرت‌ها به کار گیرد به گونه‌ای که انشالله در تفریغ بودجه و صورت‌های مالی سال ۹۸، دیگر شاهد آن نباشیم. در این خصوص شورای شهر نیز می‌تواند با منوط کردن تصویب تفریغ بودجه سال ۹۸ سازمان‌ها به اخذ صورت تطبیق حساب‌های فی مابین از شهرداری مرکزی توسط سازمان مربوطه، به کاهش این مغایرت‌ها کمک شایانی نماید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: