به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ در چهل و ششمین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا مصوب شد که نیروی انتظامی سه واحد گشت موتوری به صورت منظم و شهرداری گشت پیاده و گشت خودروی کنترل نظارتی را در این منطقه گردشگری مستقر کند.

همچنین در این جلسه خاموشی کامل پارک ناژوان از امشب تا دهم شهریور و استقرار دو واحد گشت خودرویی و دو واحد گشت موتوری و دوگشت خودرویی شهرداری و چهار گشت پیاده در این منطقه به تصویب رسید.

براین اساس نیروی انتظامی مسیر پارک‌های در تعهد شهرداری را باید مسدود کند.

مسیر هاو اطراف پل خواجو نیز به صورت ۶۰ درصد و اطراف پل غدیر به صورت کامل همزمان از ششم تا دهم شهریور خاموش می‌شود. تمدید این صورت جلسه منوط به تصویب ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: