به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مراسم هفتم ویانا محمدی در حالی در باغ رضوان اصفهان برگزار شد که کیک تولد ۹ سالگی او نیز درست در همین روز بر روی مزارش قرار داشت و خانواده او سفید پوش به سوگ ویانا بر سر مزار او نشستند. در این مراسم که همزمان با تولد ۹ سالگی ویانا بود، ۹ کبوتر سفید به پرواز درآمد.

فیلم: محدثه صالحی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: