غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: جسد جوان ۱۷ ساله ای که در کانال آب کارخانه آرد در شهر اصغر آباد شهرستان خمینی شهر دچار خفگی شده بود از آب خارج و تحویل ماموران اورژانس ۱۱۵ شد.

وی ادامه داد: بانویی ۲۷ ساله و فرد دیگری در سد بند روستای چم گاو شهر باغبهادران در شهرستان لنجان غرق شدند که غواصان امدادگر جسد بانوی جوان را از آب خارج کردند و تحویل ماموران اورژانس دادند و جسد فرد دیگر هنوز پیدا نشده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: