به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان و به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان، سیدمهدی میربد اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، تعداد ۵۰ مدرسه با ۳۶۵ باب کلاس با متراژ ۵۳ هزار و ۴۰۳ مترمربع و هزینه‌ای بالغ بر ۷۴۳ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال توسط این اداره کل، تکمیل شده و برای بهره برداری به آموزش و پرورش استان تحویل خواهد شد.

وی افزود: ۱۶ درصد پروژه‌های اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در شروع مهرماه صرفاً با بودجه بخش دولتی انجام شده که شامل ۱۰۱ باب کلاس با متراژ ۱۸ هزار و ۲۰ متر مربع و با اعتبار ۳۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان با بیان اینکه ۸۴ درصد این پروژه‌ها توسط خیران و مشارکتی عملیاتی شده است، تصریح کرد: ۶۳ پروژه شامل ۳۲۵ باب کلاس با زیربنای ۴۵ هزار و ۱۲۹ متر مربع و اعتبار ۵۳۴ میلیارد و ۶۸۹ میلیون ریال اجرایی شده است.

وی اعلام کرد: از کل مبلغ اعتبار پروژه‌های مشارکتی ۲۱۵ میلیارد و ۵۸ ملیون ریال توسط خیران و ۲۷۸ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال توسط بخش دولتی تأمین شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: از کل تعداد پروژه‌ها، ۸۸ درصد شامل ایجاد فضای آموزشی در قالب ۴۴ پروژه برای ساخت ۳۶۵ کلاس درس بوده است. دو پروژه نیز در قالب توسعه هشت کلاس انجام شد.

وی اظهار کرد: همچنین سه پروژه احداث سالن ورزشی و چمن مصنوعی و یک پروژه احداث کتابخانه، از جمله فعالیت‌هایی است که اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در ابتدای مهرماه تحویل داده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: