به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ سید محمد طباطبایی  در گردهمایی کارشناسان فرهنگی و امور جوانان شهرستان‌های استان گفت: ورزش و جوانان دو بال هستند که باید توام با هم و باقدرت حرکت کنند تا به هدف برسیم. مشکلات و آسیب های حوزه جوانان و فرهنگی را می شناسیم، واقف هستیم که منابع محدود است، شرایط اقتصادی مناسب نیست و... اما این مشکلات نمی تواند کم کاری در حوزه فرهنگی و جوانان را توجیه کند.

وی ادامه داد:جوانان باید نماینده مطالبه گر حقوق جوانان هر شهرستان باشند و در این زمینه مطالبه گری کنند. اگر در شهرستانی نگاه سلیقه ای و یا تبعیض آمیز بین ورزش و جوانان باشد؛ باید اصلاح شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: شهرستان‌ها برنامه‌ها و راهبردهای فرهنگی خود را به معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل اعلام کنند، در صورتی که برنامه ها از لحاظ کارشناسی مورد تایید معاونت فرهنگی و امور جوانان قرار گیرد، برای اجرای این فعالیت ها به هر شهرستان مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار تعلق خواهد گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: