به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل در این خصوص گفت: سایت مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل سال 95 راه اندازی و از همان زمان سعی شد متناسب با نیازهای این مرکز و مخاطبان مطالبی تهیه و در آن بارگذاری شود.

رضوان پورعصار اظهار کرد: این سایت اخیرا مورد بازنگری قرار گرفته، ایرادات آن رفع شده است و پویاتر از گذشته فعالیت می کند تا شأن و ماهیت فعالیت مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان حفظ شود.

وی افزود: سایت مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل قسمت هایی شامل اصفهان پژوهی، رویدادها، آموزش، فراخوان و ارتباط با ما داردکه همه اطلاعات آن به روز است.

وی ادامه داد: در بخش اصفهان پژوهی مخاطب اطلاعاتی شامل درباره اصفهان، شهرستان ها، ملل، رجال و مشاهیر، اصفهان گردی، مقالات و یادداشت ها، فرهنگ اصفهان، معرفی 100 کتاب انتشار مرکز را مشاهده می کند و در بخش رویدادها از اخبار و دیدارها با فرزانگان، همایش ها و فعالیت های چند رسانه ای آگاهی می یابد.

وی تصریح کرد: قسمت آموزش نیز به کارگاه های برگزار شده و کارگاه هایی که در آینده قرار است برگزار شود و قسمت فراخوان به مقالات،  یادگاری های اصفهان، فرهنگ عامه و اصفهان شناخت می پردازد.

گفتنی است؛ علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با اصفهان می توانند به سایت مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل به نشانی به نشانی https://cois.ir/fa/   مراجعه کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: