به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مرحله نخست رقابتهای لیگ دوومیدانی بانوان کشور به میزبانی ورزشگاه انقلاب تهران برگزار شد که تیم دوومیدانی فولاد مبارکه سپاهان با کسب مجموع 243 امتیاز به مقام نخست دست یافت.

دونده های طلایی پوش سپاهان در این مرحله از رقابتها موفق به کسب مقامهای زیر شدند:

نتایج روز نخست مسابقات:

ماده ۱۰۰۰۰ متر پیاده روی: زینب احدی، مدال نقره

ماده ۱۰۰ متر با مانع: فائزه آشورپور، مدال نقره

ماده ۱۰۰ متر: فرزانه فصیحی مدال طلا (ثبت رکورد جدید باشگاهی) و حمیده اسماعیل نژاد، مدال نقره

ماده۴۰۰ متر: کژان رستمی مدال طلا و نگین ولی پور مقام پنجم

پرتاب چکش: ریحانه آرانی مدال نقره

پرتاب وزنه: ژاله کاردان مقام پنجم و الهام هاشمی مقام هفتم

پرش ارتفاع: مهسا کارگر مدال نقره

ماده۵۰۰۰ متر: فاطمه میریان مدال برنز و فاطمه ابراهیم محمدی مقام چهارم

ماده۱۵۰۰ متر: مریم محمودی مدال طلا و فاطمه نصر، مدال برنز

ماده پرش سه گام: حدیث احمدی مدال طلا و مریم کاظمی مدال برنز

ماده ۱۰۰×۴ متر امدادی: فولاد مبارکه سپاهان مدال طلا، دانشگاه آزاد، مدال نقره و هیات تهران مدال برنز

نتایج روز دوم مسابقات :

ماده ۴۰۰ متر بامانع: کژان رستمی مدال طلا و شهلا محمودی مدال برنز

ماده پرتاب نیزه: سحر ضیایی مدال طلا

ماده ۸۰۰ متر: مریم محمودی مدال نقره و نگین ولی پور مقام ششم

ماده ۲۰۰ متر: فرزانه فصیحی مدال طلا و حمیده اسماعیل نژاد مدال برنز

ماده پرش طول: یگانه میرحسینی مقام هشتم

ماده پرتاب دیسک: ژاله کاردان مدال طلا و الهام هاشمی مقام پنجم

ماده ۳۰۰۰ متر بامانع: فاطمه نصر مدال طلا

ماده ۱۰۰۰۰ متر: فاطمه میریان مقام چهارم و فاطمه ابراهیم محمدی مقام پنجم

ماده پرش با نیزه: سمیرا کردعلی مدال نقره

ماده هفتگانه: فائزه طباطبایی مدال نقره

ماده ۴۰۰×۴ متر امدادی: فولاد مبارکه سپاهان مدال نقره

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: