به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ حسن ساسانی با اشاره به اقدامات شرکت آب منطقه ای استان اصفهان در جهت حفاظت از رودخانه زاینده رود از سراب تا پایاب اظهار کرد: دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای با به کار گیری بیش از صد نفر، علاوه بر ایجاد فرصت شغلی مستقیم برای بخش خصوصی موجب شده تا پس از شناسایی موارد تخلف درمسیر رودخانه های استان اصفهان و صدور اخطاریه های لازم، پیگیری هایی را به عمل می آورد تا حریم و بستر رودخانه به وضعیت سابق برگردد و اگر همکاری انجام نشود با شکایت به مراجع قضایی موارد تخلف را دنبال می کند.

وی افزود: سالانه بیش از 80 مورد ادوات پمپاژ غیرمجاز توقیف می شود. ممانعت از نخاله ریزی و فرهنگ سازی و برگزاری دوره های آموزشی جهت آشنایی مجاورین رودخانه با مباحث بستر و حریم و قوانین مربوط به آن از دیگر اقدامات حفاظتی رودخانه های استان اصفهان است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به آزادسازی های انجام شده در محور شرق اصفهان تصریح کرد: در سالهای اخیر34 کیلومتر از بند آبشار تا پل زیار استان اصفهان آزادسازی شد. این در حالی است که 16 کیلومتر از مسیر رودخانه زاینده رود با احداث دیواره تثبیت شده است.

وی افزود: در این طرح بیش از 68 هکتار از اراضی مجاور رودخانه زاینده رود با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان آزادسازی شده است که نقش مهمی در تسریع جریان زاینده رود در این حوضه کم آب دارد.

ساسانی اظهار کرد: پس از عملیات آزادسازی در شرق اصفهان، با همکاری صنف کشاورزی و دوستداران محیط زیست ادامه جاده آزادسازی شده به طول 120 کیلومتر تا تالاب گاوخونی ادامه یافت. عملیات آزادسازی به سمت بالادست رودخانه و از محل باغ پرندگان به سمت شهرستان لنجان تداوم یافت.

وی افزود: تخلیه زباله و نخاله در بستر زاینده رود و کاهش ظرفیت عبوری جریان رودخانه و آلودگی منابع آب و خاک و فرسایش آب و خاک ناشی از جریانات گردابی و چرخشی به وجود آمده در برخی از نقاط موجب شد تا بستر رودخانه در غرب نیز مورد اصلاح و آزادسازی قرار گیرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به پرو مسدودکردن چاه های غیرمجاز در محدوده سد نکوآباد تا باغ پرندگان تصریح کرد: در ابتدا با نصب بنر، توزیع بروشور و تبلیغات محیطی نسبت به آزادسازی مجاورین رودخانه اطلاع رسانی شد. با انجام مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه زاینده رود جاده ساحلی با پهنای 15 متر در فاصله 35 متری از محور رودخانه در طرفین احداث شد که به موجب آن نقشه کاداستر از مناطق نیازمند به آزادسازی تهیه شد.

وی اضافه کرد: با استفاده از نظر کارشناسان و اخذ مجوز تبصره 4 ماده دو اخطاریه های لازم صادر و پس از آن نسبت به آزادسازی اقدام شد.

ساسانی با بیان اینکه تمام خسارات وارده به زمین های مالکان و متصرفان توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت جلسه شد، تصریح کرد: بسیاری از بندهای غیرمجاز و بندهای موجود در سطح شهر اصفهان و ... که در مجموع بیش از 70 بند را شامل می شود آزادسازی شده است.

وی با بیان اینکه جاده دسترسی هم علی رغم دست اندازی های فراوان احداث شده است، گفت: جهت پیشرفت فرایندآزادسازی و ساماندهی رودخانه های استان اصفهان اعتبارات اندکی از محل منابع استانی و ملی تامین شده است و بیشتر اجرای این طرح از منابع اعتباری جاری شرکت تامین شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: