به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، مرضیه فرشاد روز گذشته در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت بانوان شهرستان گلپایگان با بیان اینکه سال ۸۰ استان اصفهان با تعداد ۱۲ مرکز اورژانس اجتماعی در سطح کشور پیشرو بود، گفت: اکنون در استان اصفهان ۱۸ مرکز اورژانس اجتماعی فعالیت دارد، اما نیروی انسانی در اورژانس اجتماعی اضافه نشده است.

وی ادامه داد: شهرستان گلپایگان به دلیل مسافت طولانی با مرکز استان جذب نیرو برای اورژانس اجتماعی نداشته و در این زمینه مظلوم واقع شده است در حالی در سایر شهر‌های استان دو نیرو در اورژانس اجتماعی فعالیت می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: سهمیه متادون در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است و اگر در شهرستان سهمیه متادون کاهش دارد سهمیه شربت اپیوم درخواست شود.

فرشاد با بیان اینکه مطالبه‌گری که بدون برنامه باشد با توجه به شرایط اقتصادی و محدود بودن منابع خیرین امکان انجام آن نیست، تأکید تصریح کرد: با توجه به این در شهرستان مرکز مراقبت معتادان نداریم، اما می‌توانیم به خانواده نقش مراقبت بعد از خروج از زندان بدهیم تا با کمک خیرین در خانواده خودش مراقبت شود.

وی با اینکه شهرداری‌ها با اجرای طرح بازآفرینی شهری به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند، تأکید کرد: شهرستانی که صنعتی و کشاورزی است اگر مبتنی بر واقعیت اطلاعات درستی به بهزیستی شهرستان ارائه شود مجبور نیست مددجو را برای کار به شهرستان دیگری بفرستد، چون بستر کار در شهر وجود دارد و می‌توانیم وام‌های اشتغال را به سمت شهر‌هایی که امکان ایجاد اشتغال است، سوق دهیم.

سیده فاطمه قائمی رئیس اداره بهزیستی گلپایگان نیز با بیان اینکه اورژانس اجتماعی گلپایگان سال ۹۳ با یک نیروی طرح در رشته مددکاری اجتماعی شروع به فعالیت کرد، اظهار داشت: طلاق و اختلالات حاد خانوادگی از جمله آسیب‌های اجتماعی شهرستان است و کودک آزاری و بدسرپرستی و اقدام به خودکشی نیز برای بهزیستی حائز اهمیت است.

وی گفت: آمار پذیرش زوجین طلاق در ۶ ماهه نخست امسال ۱۱۰ زوج بود که علل اصلی طلاق عاطفی و روابط فرا زوجی و اختلالات شخصیت زوجین و اعتیاد می‌تواند باشد.

رئیس اداره بهزیستی گلپایگان تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۴۰ مورد مداخله به صورت تخصصی انجام شده است که ۱۰ مورد آن مربوط به کودک آزاری و بدسرپرستی و بی‌سرپرستی و ۲۰ مورد مربوط به زنان و دختران در معرض آسیب و فرار از منزل و کودک آزاری و ۱۰ مورد مربوط به مداخلات تخصصی اقدام به خودکشی بود که با ورود اورژانس اجتماعی ثأثیرات مثبتی داشت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: