به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ شهردار اصفهان در حکمی مسعود بنده خدا را به عنوان معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛ امید است با توکل به خداوند متعال و تعامل با شهروندان و اهم اندیشی و همکاری تنگاتنگ و صمیمانه با همکاران بتوانید در جهت بهبود وضعیت حمل و نقل، با توجه ویژه به هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین، گسترش و نوسازی ناوگان حمل و نقل همگانی و بهره برداری مناسب از ظرفیت های کارشناسی و اجرایی موجود در اصفهان گام های بلندی را بر دارید.

مسعود بنده خدا پیش از این، مدیرکل امور اجرایی ترافیک شهری شهرداری اصفهان بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: