به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ یکصد و چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان پیش از ظهر امروز (یکشنبه) با دستور جلسه انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا برگزار شد؛ اعضای این کمیسیون‌ها به شرح زیر است:

کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست:

عباسعلی جوادی، فریده روشن، پورمحمد شریعتی نیا، کوروش محمدی و مهدی مزروعی.

کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری:

رضا امینی، علیرضا نصراصفهانی، پورمحمد شریعتی‌نیا، مهدی مزروعی و نصیر ملت.

کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری:

اصغر برشان، عباسعلی جوادی، امیراحمد زندآور، کوروش محمدی و فتح الله معین.

کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطلاعات:

رضا امینی، فریده‌روشن، اصغر برشان، امیراحمد زندآور و نصیر ملت.

کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران:

اصغر برشان، کوروش خسروی، پورمحمد شریعتی‌نیا، شیرین طغیانی، نصیر ملت، علیرضا نصر اصفهانی و فتح الله معین

کمیسیون فرهنگی و ورزشی:

کوروش خسروی؛ فریده روشن، امیراحمد زندآور، کوروش محمدی و مهدی مزروعی.

کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری:

عباسعلی جوادی، کوروش خسروی، شیرین طغیانی، فتح‌الله معین و علیرضا نصراصفهانی.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: