به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ حسین امیری، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به بسته شدن جریان آب در رودخانه زاینده رود گفت: متاسفانه خشک شدن رودخانه زاینده رود مشکلات جبران ناپذیری را برای اکوسیستم استان اصفهان به ویژه شهر اصفهان در بر خواهد داشت.

وی گفت: همه ساله با بسته شدن رودخانه زاینده رود شاهد تلف شدن چندین هزار ماهی و بچه ماهی هستیم که در این رود به عنوان زیستگاه خود زندگی می کند. امیری گفت: به دنبال خشک شدن زاینده رود در چند روز گذشته، طرح جمع آوری ماهیان بستر رودخانه توسط شهرداری اصفهان در حال انجام است.

شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به عدم جریان آب در رودخانه زاینده‌رود و خشک شدن بستر رودخانه متاسفانه تعداد بسیار از ماهی‌های رودخانه در گودال‌های باقیمانده آب محبوس شدند.

در همین راستا معاونت خدمات شهری توسط عوامل اجرایی خود در سازمان خدمات موتوری اقدام به جمع آوری و رها سازی این ماهی ها کرده است.

وی ادامه داد: چند اکیپ از عوامل سازمان خدمات موتوری و مدیریت انهار معاونت خدمات شهری ماموریت یافته اند تا نسبت به جمع آوری ماهیان گرفتار اقدام کنند که تاکنون در حدود 5000 ماهی جمع آوری و در محل برکه مجموعه بزرگ باغ فدک رها سازی شده اند.

امیری گفت: برکه باغ فدک 10 هزار مترمربع مساحت و 1.5 متر عمق دارد و سیستم هوادهی جهت اکسیژن ماهی ها در برکه ایجاد شده است. وی تاکید کرد: جمع آوری ماهی ها تا زمانی که ماهی در رودخانه وجود دارد ادامه خواهد داشت.  

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: