به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مسعود گلشیرازی با اشاره به ضرورت ایجاد ثبات در بازار ارز اظهار کرد: منابع ارزی متعلق به حساب بانک مرکزی است که در حال حاضر در کشورهای ثالث مسدود شده است. دلایل این اتفاق نیز عمدتاً سیاسی است تا اقتصادی. تا قبل از این بعضاً به صورت کالایی تبادل صورت می‌گرفت، اما به مرور شاهد بودیم که دولت‌های متخاصم در عرصه بین‌المللی مستقیماً با طرف‌های تجاری ایران ارتباط گرفته و تهدید به تحریم مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌کنند و عملاً قاعده تهاتر کالایی تحت تأثیر این روند قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، سازوکار دولت برای سیاست‌های ارزی خود، به فرض نداشتن این منابع ارزی خارج از کشور تنظیم و مدیریت شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بایستی برنامه‌های اقتصادی دولت به سمت تعدیل نرخ ارز حرکت کند، تصریح کرد: با تشویق صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی این ناحیه صادراتی، بتواند تا هزینه‌های ارزی خود را جبران کند.

گلشیرازی گفت: اینکه در این مقطع هر روز امید داشته باشیم که منابع ارزی خارج از کشور آزاد می‌شود، عملاً باعث می‌شود که اتخاذ سیاست اشتباه داشته باشیم؛ هم در سیاست‌های تجاری، هم در سیاست‌های ارزی و هم در سیاست‌های قیمت گذاری.

وی افزود: در نتیجه ضرورت دارد که با برنامه مشخص و با حمایت از صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، به سمت تثبیت نرخ ارز تثبیت بازارها حرکت کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی اظهار کرد: خوشبختانه واحدهای اقتصادی شناسنامه دار عملکرد قابل قبولی در برگشت ارز صادرتی داشته‌اند و ما باید اقتصاد را با حمایت از واحدهای اقتصادی شناسنامه دار و تسهیل فرایندهای تجارت و تولید و تأمین مالی آنها پیش ببریم تا این بخش اقتصاد خصوصی ما که امروزه ۱۵ درصد اقتصاد مان را در بر دارد، بتواند از این فرایند به یک ظرفیت قابل قبولی در حدود ۵۵ درصدی برسد که نتیجه این راهبرد، قطعاً به نفع همه خواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: