به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای این کلانشهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۱۳۴ همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۶۶، خیابان استانداری روی عدد ۱۵۴، خیابان دانشگاه روی عدد ۱۱۰، خیابان رودکی روی عدد ۱۳۲، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۶۱ و خیابان پروین روی عدد ۱۰۶ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در شاهین شهر با میانگین ۵۹ و نجف آباد با میانگین ۶۴ در وضعیت سالم و در خمینی شهر و سگزی به ترتیب با میانگین ۱۳۰ و ۱۴۲ ناسالم برای گروه‌های حساس و در مبارکه با میانگین شاخص لحظه‌ای ۳۵۲ بسیار خطرناک است؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاه‌های پایش شهرستان‌ها در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: