به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ منصور شیشه فروش گفت: خط ۴۰۰ انتقال آب شرب در خیابان میر دچار شکستگی شده و هیچ فرونشستی در آنجا روی نداده است.

وی با اشاره به اینکه پس از این حادثه، آب شرب دو کوچه دچار قطعی شده است، افزود: با حضور عوامل ذی ربط، لوله‌ها تا دو ساعت دیگر ترمیم می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: