به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز _پنجشنبه یکم آبان_ با میانگین ۱۲۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

کیفیت هوای این کلانشهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۱۴۷ همچنان وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۲۷، خیابان استانداری روی عدد ۱۱۴، خیابان دانشگاه روی عدد ۱۲۹، خیابان رودکی روی عدد ۱۲۱، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۵۳ و خیابان پروین روی عدد ۱۲۸ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در شاهین شهر با میانگین ۵۴، مبارکه با میانگین ۸۰ و نجف آباد با میانگین ۸۹ در وضعیت سالم و در خمینی شهر با میانگین ۱۲۴ برای گروه‌های حساس ناسالم است.

امروز شاخص کیفی هوا در سگزی با میانگین ۱۷۰ وضعیت ناسالم برای عموم را نشان می‌دهد؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاه‌های پایش شهرستان‌ها در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: