به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، کیفیت هوای این کلانشهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۱۴۶ وضعیت ناسالم برای عموم را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد و بزرگراه خرازی روی عدد ۱۶۴، خیابان استانداری بدون داده، خیابان دانشگاه روی عدد ۱۶۲، خیابان رودکی روی عدد ۱۵۴ و خیابان پروین روی عدد ۱۱۷ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در شاهین شهر با میانگین ۷۶ و مبارکه با میانگین ۸۷ در وضعیت سالم و در خمینی شهر و نجف آباد به ترتیب با میانگین ۱۳۳ و ۱۴۹ ناسالم برای گروه‌های حساس و در سجزی با میانگین ۱۶۱ برای عموم ناسالم است؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاه‌های پایش شهرستان‌ها در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: