به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه برخورد با حمل حیوانات خانگی در خودرو همواره مورد توجه پلیس راهور بوده است، اظهار داشت: در راستای ایجاد امنیت عمومی، برخورد با خودرو‌های حامل حیوانات خانگی نظیر سگ در هفت ماه امسال با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: بر این اساس در هفت ماه امسال با ۵۰۰ خودروی حامل حیوانات خانگی در اصفهان برخورد شده است که این امر با توجه به مطالبات مردمی نیز محقق شده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تاکید بر اینکه مبلغ جریمه در نظر گرفته شده برای حمل حیوانات خانگی در خودروی شخصی بازدارنده نیست، ادامه داد: ضروری است در این زمینه بازنگری انجام شود.

وی اضافه کرد: در صورت موافقت دستگاه قضائی درصدد افزایش زمان توقیف خودرو‌های متخلف در زمینه حمل حیوانات خانگی هستیم تا شاهد کاهش این نوع هنجار شکنی در جامعه باشیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: