به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ علی نقدی پور، مدیر نیروگاه گازی هسا گفت: این نیروگاه با پشتکار قوی نیروهای جوان و متعهد، کارآمد و متخصص و همچنین با روحیه و فرهنگ جهادی وکاهش هزینه ها در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده است در نیمه نخست سال به رکورد 11 سال گذشته که 80 میلیون کیلووات ساعت بود رسید و در ادامه تولید تا نیمه مهرماه سال جاری با تولید 92 میلیون کیلووات ساعت به رکورد 12 ساله دست یافت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: