به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، پیرو پایش کارشناسان این اداره و گزارش ها در خصوص تخلیه غیر قانونی پسماند صنعتی و کارگاهی یک واحد تولیدی حکم قضایی صادر شد.

این وحد آلاینده بدون توجه به اخطاریه های صادره مبنی بر الزام قانونی آن واحد به مدیریت صحیح پسماند صنعتی و استنکاف مسؤول آن واحد از قانون ناگزیر این اداره پرونده تخلف واحد را با عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی جهت پیگیری حقوقی به دستگاه قضایی شهرستان ارجاع داده شد.

پس از طی روند دادرسی و دفاعیات متخلف بزه انتسابی محرز بوده و سرانجام در دادگاه قرار جلب به دادرسی مسئول واحد صادر شد.

شایان ذکر است بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی گردد جرم محسوب می شود و مرتکبین به جزای نقدی و حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: