به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه - نهم آذرماه - با میانگین ۸۰ در وضعیت قابل قبول "سالم" ثبت شد.

کیفیت هوای این کلانشهر بر پایه داده‌های سامانه پایش برخط در نخستین ساعات صبح امروز با شاخص ۴۳ وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد و خیابان استانداری روی عدد ۵۳، بزرگراه خرازی روی عدد ۳۹، خیابان رودکی روی عدد ۴۱، خیابان دانشگاه روی عدد ۷۴ و خیابان پروین روی عدد ۳۱ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر و سجزی به ترتیب با میانگین ساعتی ۴۱ و ۲۵ در وضعیت پاک و در شاهین شهر با میانگین ۶۵، مبارکه با میانگین ۶۱ و نجف آباد با میانگین ۶۲ در وضعیت سالم است؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاههای پایش شهرستان‌ها در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: