به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان و به نقل از  روابط عمومی هیات استان ،مسابقات شطرنج خردسالان استان اصفهان در رده ی 6 و 8 سال دختران و پسران در خانه شطرنج اصفهان برگزار شد.

 این رقابت ها با حضور بیش از 70 بازیکن از شهرستان های اصفهان، شهرضا، نجف آباد و .... در خانه شطرنج اصفهان برگزار شد.

مسابقات شطرنج خردسالان از 9 مهر ماه به مدت دو روز انجام شد که در پایان پس از 7 دور مسابقه به روش سوئیسی در رده سنی زیر 6 سال پسران  امیر حسین علی اکبر سیچانی ، پرهام کاکوئی و پارسا زاهدی به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

دررده سنی زیر 8 سال پسران دانیال چاووشی ،حامد صادقی و بردیا صفار به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند.

در رده سنی زیر 6 سال دختران  آوا بهزادی ، آتنا رضائی طالخونچه و مائده یوسفیان به ترتیب مقام های اول و سوم را از آن خود نمودند.

در رده سنی زیر 8 سال دختران  هستی خسروی ، فاطمه مشهدی و هانیه زهرا شفیعی به ترتیب  مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

گفتنی است  نفر اول در هر رده به عنوان سهمیه به مسابقات قهرمانی کشور که بهمن ماه امسال برگزار می شود معرفی خواهد شد