به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، کارگاه تخصصی مدیران ارشد شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

در این جلسه که بر اساس مصوبات جلسات قبلی شورای فرهنگ عمومی کارگروه صیانت از خانواده که زیرگروه شورای فرهنگ عمومی است به رصد و پیگیری بحث وضعیت طلاق در استان اصفهان پرداخت.

سید هادی طالبیان، عضو کمیسیون خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه طرح خانواده پایدار را که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود ارائه و پس از آن چگونگی اجرای طرح خانواده پایدار با حضور مدیران کل دستگاه های فرهنگی استان اصفهان بررسی و راهکارهای اجرای این طرح ارائه گردید.

شایان ذکر است در این کارگروه مدیران کل و مشاوران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، دانشگاه اصفهان، بهزیستی، آموزش و پرورش، دانشگاه هنر، شهرداری و استانداری اصفهان و همچنین دبیر و رئیس کارگروه صیانت از خانواده حضور داشتند.

گفتنی است کارگروه صیانت از خانواده در دو نوبت شنبه 18 مهرماه سال جاری در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برگزار شد.