به گزارش برنا از اصفهان مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه در 132 شعبه اخذ رای شامل 95 شعبه در شهرستان شهرضا و 37 شعبه در شهرستان دهاقان برگزار شد.

فرمانداری شهرضا روز شنبه اعلام کرد: سمیّه محمودی با 28 هزار و 905 رای به عنوان منتخب این حوزه انتخابیه حائز بییشترین آرا شد.

محمّدرضا آقایی دیگر نامزد این حوزه انتخابیه 21 هزار و 588 رای را به خود اختصاص داد.

فرمانداری شهرستان شهرضا، تعداد واجدین شرایط حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان را 130 هزار و 536 نفر و جمع آراء مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه را 50 هزار و 493 رای اعلام کرد.