به گزارش برنا  از شهرستان سمیرم، یک منبع آگاه اعلام کرد پس از پایان شمارش آرا اصغر سلیمی با آرا 16357 رای به عنوان منتخب مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

همچنین آقای بهروز جعفری با 12380 رای  نتوانست به عنوان منتخب مردم سمیرم به مجلس راه پیدا کند.