به گزارش برنا از اصفهان  منصور زیرک با اعلام این خبر افزود: خوشبختانه پس ازگذشت پنج ماه ازشاهدگذاری روی ترک های ایجادشده برروی شاه نشین جنوبی پل جویی، حرکت ویاترک جدیدی مشاهده نگردید ،لذا این مهم نشانگرتوقف نشست پی است که درچند سال اخیر به مرور زمان اتفاق افتاده بود.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، وی ادامه داد : درحال حاضر و با توجه به شواهد، کم خطرترین ومنطقی ترین گزینه، مرمت عمقی و سطحی ترک های ایجاد شده بر روی دیواره آجری شاه نشین پل می باشد.

زیرک با اشاره به نوشتن یادگاری بر روی قسمت های آجری وسنگی پل توسط عده ای هنجارشکن فرهنگی خاطرنشان کرد: گروه امانی معاونت میراث فرهنگی بااعتباری بالغ برسیصد میلیون ریال ومدت زمان دو ماه ونیم آغاز به زدودن وامحاء یادگاری ها  نموده است.