به گزارش برنا از اصفهان عبدالوهاب سهل آبادی که به همراه اعضای هیأت نمایندگان اتاق از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان بازدید کرد، اظهار داشت: در همه جهان، شهرداری ها و اتاق های بازرگانی، سهامداران و مالکان اصلی نمایشگاه ها هستند و بدون شک اتاق بازرگانی اصفهان نیز از پروژه ای که رونق اقتصادی استان را به همراه دارد، حمایت خواهد کرد.

به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان،وی با اشاره به این که اتاق بازرگانی پس از کلنگ زنی این پروژه و پیشرفت محسوس آن، در افزایش سهام خود به قطعیت رسید و هم اکنون یک کرسی از هیأت مدیره نمایشگاه را در اختیار دارد، افزود: اتاق بازرگانی سهام خود را با سرمایه گذاری از طریق تسهیلات و استفاده از ظرفیت انجمن های همگن از 6 به بیش از 9 درصد افزایش خواهد داد و امیدواریم دیگر شرکا نیز در این خصوص وارد عمل شوند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان، به جلسه روز گذشته هیأت نمایندگان اتاق در خصوص پروژه نمایشگاه اشاره کرد و بیان داشت: این افزایش سرمایه، بر اساس نیاز صنعت استان، انجام می شود و تمامی اعضای هیأت نمایندگان در این خصوص اتفاق نظر دارند. تصمیم برای افزایش سهام اتاق بازرگانی در پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، قطعی است و حمایت از این پروژه، رأی صد در صدی هر 15 نفر از هیأت نمایندگان اتاق را به همراه دارد.

سهل آبادی تأکید کرد: از این پس یکی از اعضا همراهی مستقیم با این پروژه خواهد داشت و رابط اتاق و نمایشگاه خواهد بود تا تأمین منابع ملی با سیاست های لازم صورت پذیرد.  

وی تصریح کرد: به جرأت می توان گفت از میان 47 عنوان نمایشگاهی که سالانه در محل فعلی نمایشگاه اصفهان برگزار می شود، 30 عنوان نمایشگاه، تخصصی و موفق است و با همین مکان فعلی و غیر استاندارد، آبروی اصفهان حفظ شده است اما باید به فکر توسعه این فعالیت بود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز در این بازدید ضمن تشریح ابعاد و ویژگی های این پروژه گفت: در این پروژه سعی شده است در کنار الگوگیری از مراکز مهم نمایشگاهی جهان، نگاه سخت و صنعتی مراکز نمایشگاهی دیگر کشورها به نگاه شهرک نمایشگاهی در ایران تغییر پیدا کند.

رسول محققیان تأکید کرد: هر سه فاز این پروژه در یک پلان دیده شده و تمامی کاربری ها از اکنون مشخص است نه اینکه هر بار بنا به یک نیاز جدید، یک قسمت اضافه شده و باعث گردد در هارمونی کلی فضا و انسجام پروژه خللی ایجاد شود.

وی همچنین از حضور بهره بردار در کنار طراح به عنوان بزرگ ترین مزیت این پروژه یاد کرد و افزود: از این طریق تمامی موارد لازم برای بهره برداری لحاظ شده و در زمان بهره برداری کمترین نقص احساس خواهد شد.

محققیان اعلام کرد: فضای مفید نمایشگاهی این پروژه تنها در فاز اول، 5/2 برابر کل فضای مفید فعلی نمایشگاه های استان است.