به گزارش برنا از اصفهان  سید احمد محیط طباطبایی  با همراهی مدیر کل پایگاههای سازمان میراث فرهنگی کشور و همچنین با حضور معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با سفر به استان اصفهان، از بافت تاریخی شهرستان اردستان و همچنین شهر تاریخی زواره دیدار کرد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان وی در پایان این بازدید با فرماندار و مسئولین شهر نیز دیداری داشت و در این دیدار خطاب به فرماندار شهر و سایر مسئولین شهرستان اردستان تصریح کرد: شهرستان اردستان خوشبختانه یکی از سالم ترین بافت های تاریخی شهرهای کشور را داراست، لذا می بایست در راستای حفظ این بافت های تاریخی به عنوان سند هویت جامعه بیش از گذشته تلاش کنیم.

رئیس کمیته ملی موزه ایران (ایکوم) تصریح کرد: هم اینک بیش از 550 موزه در سطح کشور وجود دارد و این در حالی است که امروز در جهان کمیت و کیفیت موزه های جهان از مهمترین شاخصه های شناخت میزان توسعه یافتگی آن جامعه به شمار می رود؛ لذا با وجود هزاران شیء تاریخی در کشور و در حالی که شعار امسال سازمان بین المللی موزه ها « موزه ها و چشم انداز فرهنگی » مطرح شده می بایست تلاش کنیم تا در پهنه کشور به ویژه استان اصفهان، موزه های باکیفیت افزایش یابد.