به گزارش برنا از اصفهان ، مهدی جمالی نژاد در حاشیه جشنواره ملی ورزشی زاینده رود در اصفهان ، برگزاری این جشنواره را رویدادی مطلوب و مثبت ارزیابی کرد و افزود: این جشنواره با این وسعت نخستین بار در سطح کل کشور و اصفهان برگزار می ‌شود .

شهردار اصفهان یادآور شد: رویکرد شهرداری مشارکت و حمایت از جشنواره های مستمر ورزشی است تا نشاط و شادابی اجتماعی در شهروندان و خانواده ها افزایش یابد.

وی اظهار کرد: نشاط کلی شهر، بسط و ترویج فعالیت ‌های ورزشی، فرهنگی و تفریحی در همه مناطق و محلات شهر اصفهان رویکرد شهرداری در این مسیر نشاط برانگیز است.

جمالی نژاد افزود: اگر زمینه حضور و مشارکت هیات‌های ورزشی، مردم و گروه های مردمی در راه برپایی رویدادهای ورزشی بیشتر شود، شهرداری نیز حمایت خود را افزایش می دهد.

جمالی نژاد، تغییر اماکن ورزشی از سالن های سرپوشیده به فضاهای باز و آزاد، مشوق مناسبی برای شهروندان را گامی مهم برای روی آوری به ورزش دانست.

وی اضافه کرد: مدل جامع مدیریت فرهنگی را باید در کنار مدیریت ورزشی پیاده کنیم و در عین حال می کوشیم زمینه مشارکت مردم بویژه بخش خصوصی و کسانی که در عرصه ورزش سال‌های زیادی کار کردند و پیشکسوتان را در توسعه فضاهای ورزشی، تفریحی آماده سازیم.

شهردار اصفهان با تاکید بر کوچکی و چابکی بدنه سنگین ورزش گفت: تلاش می کنیم فعالیت ورزشی برونسپاری در قالب مشارکت انجام شود و بر مأموریت‌هایی که سلامت، نشاط و شادابی مردم اصفهان را بدنبال دارد، تمرکز کنیم.