به گزارش برنا از اصفهان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در راستای سیاست های راهبردی وزارت متبوع، با توجه به نامگذاری سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» به منظور ارتقای سطح کیفی آثار مبتنی بر اجرای عمومی و گزینش آثار برجسته، بیست و هشتمین جشنوارۀ تئاتر استان را برگزار می کند.

در همین راستا آن دسته از گروه هایی که از مهر ماه 1394 تا 20 مرداد ماه 95 اجرای عمومی نمایش های خود را به پایان رسانده باشند( حداقل پنج اجرا در شهر های کوچک و پانزده اجرا در شهرهای بزرگ، با تایید اداره ارشاد اسلامی شهرستان یا استان) می توانند با مطالعه دیگر شرایط قید شده در متن فراخوان متقاضی حضور در جشنواره باشند.

به گروه های راه یافته در جشنوارۀ استانی و جشنوارۀ تئاتر فجر کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

لازم به ذکر است آخرین مهلت ارائۀ تقاضانامه 20 مرداد ماه و زمان بازبینی آثار 24 لغایت 29 مرداد ماه است.

بیست و هشتمین جشنوارۀ تئاتر اصفهان 13 لغایت 17 شهریور ماه در اصفهان برگزار می شود.