به گزارش برنا از اصفهان فریدون اله یاری ادامه داد: با انتقال فریضه الهی نماز جمعه به مصلی بزرگ اصفهان، کار جمع آوری داربست ها و چادر های نصب شده در صحن مسجد تاریخی امام ( ره) توسط همکاران محترم ستاد نماز جمعه اصفهان آغاز شد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، وی ضمن تشکر از همکاری صمیمانه نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه اصفهان به ویژه استاندار فرهیخته استان اصفهان، تآکید کرد: با مساعدت های بی دریغ این بزرگواران از ابتدای ماه مبارک رمضان فریضه الهی نماز جمعه اصفهان به مصلی بزرگ و جدید التآسیس اصفهان انتقال یافت، لذا از دو روز گذشته، کار جمع آوری داربست ها و چادر های نصب شده در صحن مسجد تاریخی امام اصفهان آغاز گردید.

وی تآکید کرد: با این اقدام ارزشمند فرهنگی نه تنها فریضه دینی و سیاسی نماز جمعه در مکانی با امکانات مناسب و مورد نیاز نماز گزاران محترم ( درماه های گرم و سرد سال) برگزار خواهد شد، بلکه با این اقدام فرهنگی کار حفاظت، نظارت و مرمت بنای تاریخی و با شکوه مسجد امام اصفهان نیز با سهولت بیشتری صورت خواهد پذیرفت.