به گزارش برنا از اصفهان یکی از برنامه های شهرداری اصفهان باری این شهر، داشتن شهری شاد با شهروندان شاد است تا امید و سرزندگی در آن جاری و ساری باشد.

به همین خاطر جشن بزرگ اصفهان شاد با حضور رامبد جوان به عنوان رئیس انجمن اوقات فراغت و جناب خان برگزار می شود. همچنین رضا شفیعی جم، یوسف کرمی و جمعی دیگر از هنرمندان در این جشن حضور خواهند داشت.

جشن بزرگ اصفهان شاد روز 25 تیرماه ساعت 21 در مجتمع پرواز واقع در خیابان مرداویج، خیابان شیخ کلینی برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای تهیه بلیت می توانند به نشانی tiwal.com مراجعه نمایند.