به گزارش برنا از اصفهان، بیست و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «ایران می‌خواند» از ٢٤ آبان ماه همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود و هر روز با عناوین مختلف از سوی دبیر هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.

بر این اساس دوشنبه ٢٤ آبان ماه با عنوان کتاب و خانواده و با شعار خواندن، چراغ امید در خانواده، ٢٥ آبان ماه با عنوان کتاب و دانشگاه و با شعار خواندن، بنیان دانش، ٢٦ آبان ماه با عنوان کتاب و رسانه و با شعار خواندن، رسانه‌ای کهن، ٢٧ آبان ماه با عنوان کتاب و کودک و با شعار خواندن، آینده‌ای روشن، ٢٨ آبان ماه با عنوان کتاب و هنر و با شعار خواندن، تعالی هنرمندانه روح، ٢٩ آبان ماه با عنوان کتاب و تکنولوژی و با شعار فضای نو، ابزار جدید، ٣٠ آبان ماه با عنوان کتاب و امام حسین(علیه السلام) و با شعار خواندن، قیام برای آگاهی و اول آذرماه اختتامیه بیست و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است.

بیست و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ٢٤ آبان تا اول آذر به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.