به گزارش برنا از اصفهان، سیدان با اعلام این خبر افزود:نکته مهم افت محسوس دما و تداوم سرمای هوا تا پایان هفته جاری می‌باشد. در مناطقی که بارش برف بوده امشب یخبندان و لغزندگی و مه آلودگی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: تحلیل نقشه ‌های هواشناسی بیانگر عبور امواج ناپایدار در تراز میانی جو  و تداوم استقرار توده هوای سرد و پرفشار از عرض های شمالی بر روی استان می‌باشد.

کارشناس هواشناسی تاکید کرد: بر این اساس کماکان در اکثر مناطق استان شاهد افزایش ابر، همراه با وزش باد سرد می‌باشیم و به‌طور متناوب ناپایداری‌هایی به شکل بارش برف و وزش باد نسبتاً شدید سرد بویژه در بخش های شرق، شمال و غرب استان خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: شب گذشته از تمام دستگاه های مستقر در سراسر استان اصفهان دمای زیر صفر گزارش شد که سردترین نقطه استان برزک با 12 درجه زیر صفر سردترین شب پاییزی را به نام خود کرد.

سیدان عنوان کرد: همچنین در برخی از مناطق شمال، غرب و مناطق شرقی استان اصفهان بارش های برف و باران گزارش شده که بیشترین  میزان بارش مربوط به شهر برزک، با 9 سانتی متر برف و 4.6 آب حاصل از برف بوده است.

وی افزود: دمای هوا برای امشب همچنان روند کاهشی خواهد داشت و  بین 3 تا 5 درجه دیگر شاهد افت دما در استان اصفهان خواهیم بود.