به گزارش برنا از اصفهان ابوالحسن میرعمادی برای کانال معین نیوز نوشت:اصفهان به عنوان یک باغ شهر شناخته می شود. در این شهر تمامی انرژی ها از همین طبیعت گرفته می شود و استفاده از مصنوعات در فضای شهری درست نیست.

بدون شک میدان نقش‌جهان اصفهان، زیباترین میدان جهان است و حتی بسیاری از مسافران خارجی نیز به این مورد اذعان دارند و می‌گویند سادگی ساخت اماکن تاریخی این شهر و طراحی زیبا در عین سادگی این مکان‌ها را به مجموعه‌ای بی‌نظیر تبدیل کرده است.

زیبایی و خلوصی که در معماری ایرانی وجود دارد، برمی‌گردد به فلسفه‌ای که ما داریم که همانا فلسفه اسلامی است و در ادیان دیگر چنین مفاهیمی وجود ندارد.