به گزارش برنا از اصفهان،آنچه در راهبرد گزینی حل چالش های اقتصادی در مجامع بین المللی همواره مطرح است تفسیر ،تحلیل و ارائه راهکارهای منطبق بر ماهیت موضوع خواهد بود . پدیده قاچاق ذاتا چالشی اقتصادی و علی اقاعده استخراج راه حل آن مستلزم ارائه راهبردی از همین جنس خواهد بود که این مهم ابزار الاتی چون برخورد های سلبی و ایجابی را نیز به گونه ای مقطعی و با رعایت عدم تداوم در انتخاب این راهکار می طلبد .

در پدیده قاچاق کالا متغیر های اساسی و مهمی دخیل خواهد بود که هرکدام از این متغیر ها خود زمینه ساز چالشی از جنس بحران اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی می باشد . پرداختن به موضوع قاچاق کالا و ارز در عرصه تجارت مستلزم درک صحیحی از تاثیر گذاری و تاثیر پذیری دو متغیر تعیین کننده یعنی جوامع عرضه و تقاضای کالا می باشد .این مهم در شهرهای صنعتی که افق چشم انداز توسعه خود را در بسط ،گسترش و نیل به مطلوبیت حداکثری دنبال می کنند ،صورت ظهور و بروز دو چندان خواهد داشت .

  استان اصفهان که فی الواقع قطب صنعتی کشور می باشد نیز همواره به دنبال تسهیل این روند و نگرش صنعتی شدن روز افزون داشته های اقتصادی خود است . حال مسیر این روند با چالش فرسایشی در گسترش راهبردهای کلان اقتصادی مواجه گردیده که دو صنعت مهم و با سابقه خود یعنی صنایع نساجی و کیف و کفش را هدف قرار داده است . پدیده قاچاق کالا (ورود غیر قانونی و خارج از ضوابط کالا  )به داخل کشور به ویژه در استان اصفهان ،مسئله شناسی برخورد با این سم مهلک اقتصادی را دو چندان خواهد نمود و به نظر می رسد در چارچوب کلی تئوری اقتصاد مقاومتی با محور قرار دادن  حمایت از تولیدات ملی است که می توان بر این مشکل فائق آمد.

فرهنگ مصرف گرایی و ناکار آمدشدن  حاشیه سود در فرآیندهای تولید محور در هر اقتصادی زمینه ساز رشد اقتصاد مرکانتیلیستی را رقم خواهد زد . رویکرد فرهنگی و نقش آفرینی فعالان اجتماعی در تبیین فرهنگ مصرف تولیدات داخلی می بایست هم پوشانی خود را با قواعد اقتصادی حاکم بر دنیای تجارت و روند طبیعی چرخه عرضه و تقاضای کالا حفظ نماید .

در علم اقتصاد ما سه نوع کالا داریم که به تبع آن سه نوع تقاضا را به دنبال خواهد داشت الف )کالای نرمال ب) کالای پست پ)کالای گیفن . یقینا فرهنگ سازی هزینه کرد یک مصرف کننده برای یک کالای پست با ضریب فزاینده قیمت، انتظاری عقلایی از سیستم تقاضا را به دنبال نخواهد داشت که برآیند این سطح توقع ناهمگون ، ایجاد شبکه های مخفی عرضه کالای خارجی و بعضا قاچاق خواهد بود .

 محمد جواد ابراهیمیان

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی