به گزارش برنا از اصفهان، این نشست با سخنرانی دکتر سید اصغر محمود آبادی ، استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه اصفهان صورت می پذیرد.

نشست علمی و فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با عنوان "اصفهان در اواخر دوره ساسانی و آغاز دوره اسلامی"در روز دوشنبه 22 آذرماه از ساعت 30/16 الی 19 در محل خانه تاریخی دهدشتی (خانه میراث) در خیابان باب الرحمه برگزار می شود.