به گزارش برنا از اصفهان،امیرحسین صمدانی در این دیدار که در دفتر شهردار  برگزار شد ضمن تشریح عملکرد کانون و سوابق اعضای کانون از برنامه های اجراشده درسطح استان به ویژه شهر اصفهان گزارشی ارائه نمود.

مشاور فرماندار در ادامه ضمن تقدیر از دکتر جمالی نژاد به جهت حمایت ویژه ایشان از سازمان های مردم نهاد جوان انافزود:سازمان های مردم نهاد در کنار نهاد های خدمت رسان مانند شهرداری ها می تواند روند رفع مشکلات مردم را تسریع بخشد.

شهردار اصفهان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از عملکرد امیرحسین صمدانی و جوانان فعال در کانون جوانان آینده ساز نقش جهان قول همکاری و مساعدت بالقوه در زمینه جوانان داد وخاطر نشان کرد:فعالیت های سازمان های مردم نهاد کمک زیادی به مجموعه های شهری به ویژه شهرداری ها می کند.

دکتر مهدی جمالی نژاد قول مساعد داد تا هماهنگی های لازم در خصوص همکاری کانون جوانان آینده سازنقش جهان باشهرداری های مناطق اصفهان را پیگیری کند.